POLITIKA PODJETJA
crtnpng

S politiko podjetja določamo cilje kakovosti naših izdelkov, da bi izpolnili zahteve naših kupcev in povečalki njihovo zadovoljstvo. 

Vzpostavljeni sistem vodenja kakovosti je skladen z mednarodnim standardom SIST EN ISO 9001

 • Obvezujemo se, da poslujemo skladno z zakonsko regulativo.
 • Oskrba trga poteka z absolutno zanesljivostjo dobave in kakovostjo izdelkov.
 • Našim kupcem zagotavljamo tudi dober servis in se vključujemo v njihov razvoj.
 • Dobavitelje sprejemamo kot poslovne partnerje, ki nam dobavljajo materiale stalne kakovosti in take, ki ne ogrožajo zdravja zaposlenih, potrošnikov in nimajo negativnega vpliva na okolje.
 • Skrbimo, da je naša proizvodnja čista in okolju prijazna.
 • Z nenehnim izobraževanjem, usposabljanjem in sistemom nagrajevanja skrbimo za zadovoljstvo zaposlenih.
 • Izvajamo nadzor nad vzpostavljenim sistemom in ga nenehno izboljšujemo.
 • Vsak zaposleni je v okviru svojih del in nalog odgovoren in pooblaščen za kakovostno opravljeno delo.
 • Vsi zaposleni smo seznanjeni z zastavljenimi cilji, s svojo kompetentnostjo in prizadevnostjo pa prispevamo k njihovi realizaciji.

NAŠI OKVIRNI CILJI:

 • Povečanje zadovoljstva kupcev
 • Zagotovitev trajnega tržišča
 • Zanesljivi dobavitelji
 • Zniževanje stroškov proizvodnje : povečanje produktivnosti in zmanješevanje odpada
 • Skrb za izobraževanje zaposlenih
 • Delovanje podjetja skladno z zakonodajo in zakonsko regulativo

Merljivi cilji podjetja se letno določijo, o zastavljenih proizvodnih ciljih in trendih doseganja se zaposlene obdobno obvešča.

Vodilo podjetja ostaja >> S kakovostjo naših izdelkov, pomagamo našim kupcem <<.

Ta politika podjetja je za vse zaposlene v podjetju obvezujoča.

 KONTAKTNI PODATKI

 

Grapak Krško d.o.o.
Pod Goro 9A
8270 Krško
Slovenija

T: +386 (07) 488 / 20 - 80
T: +386 (0)41 / 653 - 223
T: + 386 (0)41 / 228 - 311
T: + 386 (0)31 / 653 - 223

F: +386 (07) 488 / 20 - 89
M: mira@grapak.si
M: nina@grapak.si
M: sandi@grapak.si
M: info@grapak.si


 

OBRAZEC ZA POVPRAŠEVANJE: